POS HARDWARE zawody

önüm

Berkidilen ştrih-kod skaneri

Bilenkesgitlenen ştrih-kod skanerleri, işiňiz üçin güýçli, elsiz maglumatlary ele alyp bilersiňiz.Kesgitli skaner skaner motoryndan, jaýdan we kabelden durýar.

Kesgitli dagŞtrih-kod skanerleriislendik ştrih-kodda diýen ýaly ýokary tizlikli, ýokary sesli skaner hödürläň. Bu tygşytly skanerler, şertlere garamazdan elektron ekranlarda we ştrihlerde çap edilen ştrih-kodlary okap biler.Kiçijik aýak yzy bilen bu skanerler giňişlik çäklendirilen ýerler üçin amatlylaşdyrylýar.

Diwara dakylýan ştrih-kod skanerini ýa-da stasionar ştrih-kod skanerini gözleýän bolsaňyz, size zerur zat bar.Ştrih-kod skaner duralgalaryna aňsatlyk bilen birikdirilip, hasapçanyň ýokarsyna berkidilip, hasapçanyň aşagyna oturdylyp ýa-da elsiz ýa-da awtomatiki skaner amalyny üpjün etmek üçin kioskda ýerleşdirilip bilner.söwda maşynlary, kitaphanalar, bölek POS we ş.m.

BilenMINJCODEkesgitlenen ştrih-kod skanerleriniň portfeli, müşderiler ştrih-kod okamak zerurlyklarynyň doly toplumy üçin çözgüt alyp bilerler.

Ine, sanawykesgitlenen ştrih-kod skanerleriköplenç hödürleýäris: